Yeni İpek Yolu Projesinin Asya ile Ticaretimize Etkisi

Yeni İpek Yolu Projesinin Asya ile Ticaretimize Etkisi

NİS 26, 2019Yönetici Tarafından yayınlandı.

Tarihte var olan devletlerin başarısında ticareti elinde bulundurmalarının önemi büyüktür. İpek Yolu dünya tarihi boyunca stratejik önemi sebebiyle birçok imparatorluğun oluşmasında, gelişmesinde, büyümesinde etkili oldu. Günümüzde deniz ve hava yolu taşımacılığının gelişmesiyle önemini yitirmiş gibi görünse bile Avrupa – Asya kıtaları arasındaki bu ticaret yolu hala önemini koruyor. Özellikle Yeni İpek Yolu ismiyle planlanan proje ile ticarette ayrı bir heyecan verici gelişme yaşanıyor. Türkiye olarak bu yolun üzerinde bulunmamız, ticaretimizde artış yaşanacağı beklentisini haklı olarak oluşturuyor. Ticarette yaşanabilecek bu gelişmelere bağlı olarak, birçok ülke iletişimi esnasında çeviri sektörü de bu olanaklarla yeni bir iş yüküne girebilir. İpek Yolu üzerinde bulunan örneğin bir Cince tercuman arayışlarında artış yaşanabileceğini öngörmek yanlış olmayacaktır.

Yeni İpek Yolu Projesi ile Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları arasında önemli bir bağlantı oluşturulmaya çalışılıyor. Dünya ticaretinin önemli aktörü konumunda olan Çin, İpek Yolu aracılığı ile 2 hat üzerinden Avrupa ve Afrika’ya ulaştırılmasının planları var. Türkiye ise bu projede tam orta koridor olarak bulunan yerde olduğundan projenin en önemli yeri olma özelliğine sahiptir. Hem kara yolu hem demir yolu aracılığı ile kıtalar arası önemli bir ticaret yolunun daha da büyümesi hedefleniyor. Karayolu üzerinden Türkiye’nin dahil olduğu hat üzerinden Avrupa içlerine kadar ulaşılması, deniz yolu hattı ile de Hint Okyanusu üzerinden Ortadoğu körfezleri bağlantısının ve Afrikaya’ya ulaşılmasının hesapları yapılıyor. Bu hat üzerinde bulunan ülkeler ile yapılacak ticarette kaçınılmaz olarak ülke dillerinin çevirilerinin yapılması da önem kazanacak. Örneğin Ortadoğu bağlantıları sırasında Türkçeden Arapçaya çeviri işleri çok daha fazla artış gösterdiği gibi daha değerli hale gelebilecektir.

Planlanan modern İpek Yolu projesi sayesinde ticarette artış yaşanacağı, küresel ticarete katkılar vereceği kaçınılmazdır. Ülkelerin kültürleri de birbirini etkileyecek farklı diller arasındaki çevirilerde artış görülecektir. Bölgede yaşanmakta olan terör olayları nedeniyle güvenlik sorunları tartışılıyor olsa dahi projenin hayata geçmesi ile; Çince tercüman İzmir yada Arapça tercüman İzmir arayışlarında artış görüleceği kaçınılmazdır. Arayışlar İzmir kentinde fazlaca yaşanabileceği gibi tüm ülke genelinde yeni tercüme büroları ve tercümanlara ihtiyaç olacağını da söylemek yanlış olmayacaktır.


Etiketler: Türkçeden Arapçaya çeviri, Cince tercuman

Benzer Gönderiler

Yukarı Çık