Yeminli Tercüme Nedir?

Yeminli Tercüme Nedir?

OCA 01, 2021Yönetici Tarafından yayınlandı.

Uluslararası ticaret, siyasi ve ekonomik engellerin oluşması, göçler ve turizm gibi faktörler nedeniyle son zamanlarda yeminli tercümeler çok önemli hale geldi. Bu açıdan ne olduğu da merak konusu oldu. Yeminli tercüme; genellikle yasal bir belgelerin kabul edilmiş çevirisi olarak görülmektedir. Bu belgeler ise; doğum belgeleri, akademik sertifikalar veya beyannameler gibi yasal bir durumda kabul edilmesi gereken herhangi bir belgenin resmi çevirisi olarak kabul edilir. 

 Yeminli tercümeler, bir tercüme idari amaçlarla veya resmi gereklilikler için kullanılacak olduğunda her zaman gereklidir. Gereksinimler kullanılacağı ülkeye bağlı olduğundan yeminli tercümelere ilişkin sabit bir düzenleme yoktur. Bu nedenle düzenlemeler ülkelere göre değişebilir. Bu nedenle, hedef ülke için çeviri için kullanılan sürece bağlı olarak, bu tür tercümeyi onaylı, resmi veya resmi evrak olarak da adlandırabiliriz. Ülkemiz sınırlarında yeminli tercümeler resmi evrak olarak görülmektedir.

 Yeminli Tercüme Süreçleri Nelerdir?

 Ülkemizde yeminli tercüme yetkisi yalnızca noter aracılığı ile verilmektedir. Bu nedenle notere gidilmek suretiyle anlaşmalı olduğu tercüman aracılığı ile çeviri yapılır. Yine noterde tercümesi yapılan belgenin çıktısı alınır. Öncelikle çeviriyi yapan uzman tarafından imzalanması sağlanır. Hedef kullanan dil bilgisi, tercüman adı soyadı, yer ve tarih bilgilerinin bulunduğu evraka ek olarak yeminli tercümanın doğruluk beyanı gerekir.

 Yeminli Tercüme Hangi Alanlarda Kullanılır?

 Evrakın verilmesi gereken yerle görüşme sağlanarak öncelikle yeminli tercüme işleminin yeterli olup olmayacağının sorulması önemlidir. Evrak içerikleri ülkemizde kurumlara göre değişiklik gösterdiğinden bu ayrıntı önemlidir. Kurumlardan bir kısmı evrakın yeminli tercümesinin ardında noter tarafından da tasdikini uygun bulmaktadır. Bu tür durumlarda yeminli tercümenin yaptırılmasının ardından notere tasdiki yapılarak istenen kuruma beyan edilir. Bankalar, nüfus idareleri, devlet dairleri, konsolosluk ve üniversite gibi pek çok kurumda yeminli tercüme kullanılmaktadır.

 Yeminli Tercümenin Sunduğu Avantajlar Nelerdir?

 Yeminli tercümenin istendiği kurum tarafından noter kaşesi istenmemesi halinde ayrı bir masraf ödemeye gerek kalmadan işlemi tamamlama hakkı elde edersiniz. Bu sayede noter için ayrı bir ücret ödemek zorunluluğu ortadan kalkar. Noter aracılığı ile yetkilendirilmiş bir yeminli tercümanın hazırlayacağı yeminli tercüme evrakı kurum için yeterli olacaktır. Yetkili bir kişinin evrakı doğru ve eksiksiz çevirmesi sonrası işlem sona erecektir.

 Yeminli Tercüme Evrakının Kabul Edilmesi Şartları Nelerdir?

Tercüme edilen her evrak yeminli değildir. bunun için noter tarafından gerekli ünvanı kazanmış kişiler tarafından yapılmalıdır

Tercüme edilmiş olan evrakın bir kopyasının hazırlanıp yeminli tercümana kaşe ettirilmesi gerekir. Bu belgede yeminli tercümanın adı soyadı ve sicil bilgilerinin yer alması esastır.

Çeviri yapılan orijinal belge üzerinde yeminli tercüman kaşesi, hedef ve kaynak dil bilgileri olmalıdır.

 Yeminli Tercüme Kaç Nüsha Hazırlanır?

 Yeminli tercüme evrakı 2 nüsha olarak hazırlanmaktadır. Bu nüshaların bir tanesi talep eden kişiye verilirken diğeri noter de saklanır.


Etiketler: yeminli tercüme, noter onaylı tercüme, yeminli çeviri, yeminli tercüman, noterli tercüme

Benzer Gönderiler

Yukarı Çık