Yeminli Tercüme İle Noter Onaylı Tercüme Çevirisi Ve Onay Süreçleri Nasıl Olur

Yeminli Tercüme İle Noter Onaylı Tercüme Çevirisi Ve Onay Süreçleri Nasıl Olur

OCA 11, 2020Yönetici Tarafından yayınlandı.

Belgelerde onaylı tercüme çeviri kavramı, gerekli onay işlemi yapılmış ve doğruluğu kanıtlanmış çeviriler için kullanılmaktadır.

Noter Onaylı Tercüme

Noter onaylı tercüme, herhangi bir belgenin; güvenilir ve de konusunda uzman tercümanlar tarafından, birebir uygun şekilde çevrilmiş olduğunun kanıtıdır. Kısaca, güvenilirliği; yasal olarak kanıtlayan belgedir, denilebilir. Eğer tercümede, herhangi bir onay yoksa; tercümenin güvenilirliği de, yasal olarak ispatlanmamış demektir.

Noterce onaylı tercüme çeviri ve yeminli tercüman tarafından onaylı tercüme farklıdır. Söz konusu belgenin, sadece yeminli tercümanca onaylanmış olması isteniyorsa; yeminli tercümanın imzası ile kaşesi yeterlidir. Eğer ki, noter onaylı olması şart koşuldu ise; önce yeminli tercüman tarafından imzalanarak kaşelenmesi gerekir. Ardından ise, yeminli tercümanın bağlı bulunduğu noterce; noter onayı verilmesi gerekmektedir.

  Apostil onayı olması da; bazı durumlarda söz konusu olabilir. Bu durumda, belgenin; yine önce yeminli tercümanca imzalanıp kaşelenmesi ve sonra noter tarafından onaylanması şarttır. Daha sonraysa; illerde valilik tarafından, ilçelerdeyse kaymakamlık tarafından apostil işlemlerinin usülen yapılması gerekmektedir.

Bir belgenin noter onaylı mı, yoksa sadece yeminli tercüman onaylı mı olacağıysa, belgenin verileceği kurumdan kuruma değişiklik gösterebilmektedir. Bazı kurumlar, bazı belgeler için; yalnızca yeminli tercüman onayı ister. Kimi kurumlar ise, belgenin noter onaylı olmasını da şart koşabilir.

  Yeminli Tercüman Kimdir?

  Yabancı dil yeterliliğini, elindeki resmi belgeleriyle ispatlamış olan tercümanlar; yeminli tercüman olmak için başvuru yaparlar. Tercümanların dil yeterliliğini ispatlayacak ilgili belgeler, yeterli bulunduğu takdirde ise; tercümanlara, yeminli tercüman zaptı imzalatılır. Bu zapt, tercümanın; doğru, güvenilir ve de tarafsız tercüme yapacağına kefil yazısıdır.

  Noterin, ilgili tercümana; yeminli tercüman zaptı vermesi için, farklı şartlar da gereklidir. Tercümanın, ilgili dildeki mütercim tercümanlık bölümünden mezun olmuş olması gerekir. Bu durumu gösteren; yahut ilgili dili, tercüme yapabilecek seviyede iyi bildiğini gösteren herhangi bir belge sunması kesinlikle gerekmektedir. Noterde imzalanan zapt, tercümanın çevirdiği tüm belgelerde; olası tercüme hatalarından oluşabilecek her tür yasal sorumluluğu üstlendiği anlamına gelmektedir.

  Yeminli Tercüme Hazırlanması

  Yeminli tercüme, yeminli tercüman tarafından yapılan; imzalanmış ve de kaşelenmiş tercümeye denmektedir. Orijinal belge ile tercümesi yapılmış olan belge, birbirine iliştirilerek hazırlanmaktadır. Yeminli tercüme, güvenilirliğini; noterin tercümana imzalattığı yeminli tercüman zaptından almaktadır.

  Noter ve Tercümesi Yapılan Belgeye Onay Süreci ile İlgili Önemli Bilgiler

  Belge, yabancı bir dilden; farklı yabancı bir dile de, onaylı tercüme çeviri halinde çevrilebilir. Bu tür durumlarda, belgeye; noterce onay verilmesi için, Türkçe tercümesi de gerekmektedir. Örneğin İngilizce belge, İspanyolca'ya çevrildiyse; kesinlikle Türkçe tercümesinin de, notere sunulması gereklidir.

  Notere onay almak için götürülen belgelerde, imzalar ve de kaşeler; usulüne uygun bir şekilde olmalıdır. Kullanılan kaşede geçen ifadeler ve kaşe ile imzaların sayfa üzerindeki konumu vb. gibi detaylar da önemlidir. Bu tür detaylar, usulüne uygun bulunmadığı takdirde ise; belgeye, resmi onay verilmeyebilmektedir.


Etiketler: onaylı tercüme çeviri

Benzer Gönderiler

Yukarı Çık