Yeminli Tercüman Ne Demek

Yeminli Tercüman Ne Demek

AĞU 12, 2020Yönetici Tarafından yayınlandı.

Lisans eğitimi almak suretiyle dil bilimleri, mütercimlik veya tercümanlık bölümlerini bitirmiş veya yurt dışı ülkelerde aldığı eğitim kaynaklı dil bilgisine sahip olan kişilerin profesyonel olarak tercümanlık mesleğini yerine getirmek suretiyle başvurmak suretiyle edinebildiği bir yetkilendirmedir. Gerekli şartlara sahip olan tercümanlık mesleğini hali hazırda gerçekleştirirken resmi kurumlara da işlem yapabilme yetkisi adına noterler aracılığı ile aldıkları izin sonrası verdikleri hizmete yeminli tercümanlık denilmektedir. Bu kişiler aracılığı ile imzalanan ve mühürlenen belgelere ise yeminli tercüme evrakı denilmektedir. Yeminli tercümanlı sadece noterler aracılığı ile yapılabildiğinden bir notere bağlı bulunmaları şarttır. Kendine bağlı bir yeminli tercümanın imzasını bir notere onaylatabilirsiniz. Aksi takdirde belge onaylatmada zorluk yaşamanız olası bir sonuçtur.

  Evrak Nasıl Yeminli Tercüme Kapsamına Girer?

  Kesinlikle noter aracılığı ile anlaşmalı bir yemini tercümanın tercüme etmesi ve imzalaması şarttır. Ülkemizde yeminli tercümanın muhakkak bir noterle anlaşma zorunluluğu vardır. noter ile anlaşmalı olan tercüman imza ve kaşesi bulunan belge yeminli tercüme kapsamında kabul edilmektedir. ayrıca evrak çıktısının ve kopyalarının da yeminli tercüman tarafından kaşelenmesi ve noterce tasdiki gereklidir. Belgede; tercüman ıslak imzası, ad-soyad, kaynak ve hedef dil bilgileri, yer, tarih gibi veriler bulunur. Ayrıca yeminli tercümana ait olan doğruluk beyanının da belgede yer alması şarttır.

  Yeminli Tercüman Ne Yapar?

  Noter aracılığı ile resmi evrak tercüme yetkisi verilmiş kişiye yeminli tercüman adı verilir. Ülkemizde yeminli tercüman yalnızca noter aracılığı ile gerçekleştirilebilmektedir. Tercüme edilen resmi evraka imza atıp kaşe vurmak suretiyle çeviri sorumluluğu yeminli tercümana devretmiş olur. Standart tercüme ile farkı ise imzaya ve kaşeye sahip olmasıdır.  Ayrıca kopya alınan çıktıları da yeminli tercüman tarafından ıslak olarak imzalanmak suretiyle kaşelenmelidir. Her evrak noter tasdiki istemeyebilir kurumlardan istenen evrakın içeriğini sormakta yarar vardır.

  Yanlışlıkla Noter Tarafından Tasdik Edilen Belge Ne Olur?

  Şayet resmi kurumlar belgenin yalnızca yeminli tercüman tarafından kaşe imza olmasını istemiş ve siz de yanlışlıkla belgeyi ekstra olmak suretiyle notere de tasdik ettirmişseniz hiçbir sorun yaşanmaz. Yeminli tercüme yaptırdığınız büroya gitmek suretiyle tekrar işlemi noter onaysız olarak işleme sokabilirsiniz. Ayrıca bu işlem için tekrar ücret ödemenize gerek yoktur.

  Yeminli Tercüman Nasıl Olunur?

  Dil bilgisini kanıtlayan orijinal bir evraka sahip olması şarttır. İngilizce dili için tercümanlık mezunu iseniz diploma ve transkript belgelerinin yanı sıra dil bilgisi için sınava girdiğiniz dönemde aldığınız sınav sonuç belgeleri olmak suretiyle en yakın noterlik binasına gitmeniz yeterli olacaktır. Sınavlar ise IELTS, LYS veya TOFEL olarak örnek gösterilebilir.  Ülkemiz sınırlarında hiçbir kurum Türkçe yazılı evrakı da bulunmayan hiç bir yabancı evrakı onaylamaz. Bu nedenle yurt dışından alınan dil bilgisini gösteren belgeler Türkçe değilse siz de noterin anlaşmalı tercümanı ile görüşmek suretiyle Türkçe’ye tercüme ettirmelisiniz.


Etiketler: Yeminli Tercüman

Benzer Gönderiler

Yukarı Çık