VASİYETNAME TERCÜMESİ

VASİYETNAME TERCÜMESİ

OCA 27, 2019Yönetici Tarafından yayınlandı.

Bir kişinin ölmeden evvel geride kalanlara bıraktığı mirasları açıklayan belgenin çevirisi,  vasiyetnameyi ilgilendiren kişilerin kullandığı farklı  bir dil olduğunda yapılması gereken bir işlemdir. Vasiyetname tercümesi yapılması gerektiği durumlarda resmi geçerliliğini koruması açısından çeviriyi onaylanmış tercümanların yapması gereklidir.

  Peki bu beyanname nasıl resmi bir belge olarak kabul edilebilir bunu inceleyelim. Vasiyetname bir kişinin ölmeden önce istediği herhangi bir zamanda, resmi bir kuruma onaylatmak suretiyle, içerisine son istek ve arzularını yazdığı, mirası ile ne yapmak istediğini veya kime bıraktığını bildiren yazılı veya sözlü beyana verilen isim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir kişi sözlü olarak memura son sözlerini aktarırsa bu memur kişinin vasiyeti yazdırmak veya yazmakla yükümlüdür. Kişi öldükten sonra vasiyetindeki mirası ya da açıklamaları kime ithaf ettiyse memur vasiyeti yalnızca onlara okutma sözünü vererek belgeyi memur ve vasiyetnameyi bırakan kişi imzalar. Sonra memurun huzurunda miras bırakan kişi iki tanığa sesli şekilde okuyarak imzaladığını beyan eder ve iki tanıkta vasiyeti imzaladıklarında vasiyet geçerli sayılmış olur.

  Vasiyetnamenin üç ayrı versiyonu vardır: yazılı vasiyetname, sözlü vasiyetname ve resmi vasiyetnamedir. Belgenin tercümesi için de vasiyetname ya resmi ya da yazılı olmak suretiyle yapılabilmektedir. Resmi vasiyetname az önce söz ettiğimiz gibi iki tanığın huzurunda imzalanan vasiyetnameye verilen isimdir. Yazılı vasiyetname ise kişinin kendi el yazısıyla yazıp mühürlü zarfa koyup muhafaza ettiği vasiyete verilen isimdir. Sözlü vasiyetname de kişinin son anlarını yaşarken söylediği sözlerdir bu vasiyet tipinin hukuki geçerliliği yoktur, yapılması gerekenlerin yerine getirilmesi duyan kişilerin sorumluluğundadır.

  Vasiyetname çevirileri, mirasa hak kazanan ya da reddetme ayrıcalığı olan kişiler vasiyetnamenin anadilini bilmediklerinde yapılması gereken mutlak bir ihtiyaçtır. Bu tür bir çeviriyi de hukuki tercüme alanında uzmanlaşmış çevirmenlerin yapması gereklidir. Örneğin İzmir sınırları içinde bir vasiyetnamenin çevirisi gerçekleştirileceğinde onu alelade bir tercümanın değil, hukuk terimlerine hakim, bu alanda deneyimli çevirmenlerin bünyesinde çalıştığı İzmir tercüme büroları tarafından tercüme edilmesi daha doğru sonuç verecektir. Çünkü vasiyetnamenin geçerliliğini koruyabilmesi açısından çevirinin dikkatli ve kurallara uygun tercüme edilmesi önemlidir.


Etiketler: Vasiyetname tercümesi,hukuki tercüme, İzmir tercüme büroları

Benzer Gönderiler

Yukarı Çık