Tez Yazımlarında Kullanılan Dil Neden Hep İngilizcedir?

Tez Yazımlarında Kullanılan Dil Neden Hep İngilizcedir?

ŞUB 20, 2019Yönetici Tarafından yayınlandı.

Üniversite yaşamını tamamlayacak her öğrenci, tez kavramı ile karşılaşır ve hazırlaması istenir. Hazırlayanın özgün araştırma yeteneği, belli kurallara uyarak bilimsel bir makale oluşturması sonucu belirlenmiş olur. Daha evvel belirlenmiş olan araştırma konusunda, kısa ama öz açıklamalarla ve yeni yorumlar ön planda tutularak tez hazırlanır. Ülkemiz üniversitelerinde daha çok Türkçe hazırlanmış tezler ile karşılaşıyor olsak bile, bazı üniversite ve bölümlerde yabancı dillerle hazırlanan tezlere rastlanır. Eğer tezin uluslar arası düzeyde olması isteniyorsa daha çok tercih edilen dil İngilizce olmaktadır. Dünya yüzeyinde en fazla kullanılan dil olan İngilizce, bilimsel çeviri alanında da kendini gösterir ve tez çevirilerinde de daha çok İngilizce kullanılır.

Bazı üniversite ve kurumlar hazırlanan tez için farklı kurallar ortaya koyabilir. Ancak genel anlamda tez için; kullanılan dil, kağıt niteliği, sayfa boyutu, yazım için kullanılacak alan, sayfa numaralandırılması, yazı boyutu, resim ve tablo kullanımı belli kurallar teslim zamanı ile hazırlayana verilir. Ayrıca bölüm yada başlık kullanımı da belli kurallara bağlanır. Araştırmalarla yeryüzünde en fazla kullanılan dil olarak belirlenmiş olan İngilizce, bilimsel makalelerde de kabul görmesi için kullanılması gerekli dil haline geliyor. Tez yada araştırmalar her ne kadar ülke dillerinde hazırlanmış olsa dahi teknik çeviri ile İngilizce’ye ülkemizde de, dünyada da çevriliyor. Bu bizim ülkemize has bir durum değildir. Almanya’da, İspanya’da, Çin’de yada Rusya’da tüm dünyada kabul gören tez oluşturmak isteniyorsa çevirisi İngilizce için yapılıyor.

Hazırladığınız tez için, teknik yada alana ait kelimeler olsa bile İngilizce için en uygun karşılıklar tercüme büroları tarafından özenli bir çalışma ile hazırlanıyor. Teknik tercüme sonrasında da yine tezler için var olan kurallar göz önünde bulundurularak İngilizce ve Türkçe karşılıkları bilimsel makale olarak görülmesi amacı ile çevirisi yapılarak size teslim ediliyor. Dünyada kabul görecek teze ulaşırken çevirinin hatasız olması büyük önem arz ediyor. Yeminli tercüme büroları aracılığı ile bu hatasız çeviriyi, noter onaylı hale getirerek kendinizi güvence altına da alabilirsiniz. Uzman desteği ile alanınızda hazırladığınız tez için, dünyanın kullandığı İngilizce çeviriye ulaşma  aşamasında destek almalısınız.


Etiketler: teknik çeviri , bilimsel çeviri

Benzer Gönderiler

Yukarı Çık