Tarihteki İlk Çevirmen Kimdir?

Tarihteki İlk Çevirmen Kimdir?

MAR 20, 2019Yönetici Tarafından yayınlandı.

Farklı dil kullananların duygu ve düşüncelerini anlama ihtiyacı daha ilk çağlardan itibaren ortaya çıktı. Daha ilk çağlarda yaşamış insanların; anlama ve anlaşılma ihtiyacıyla doğadaki nesneleri ve sesleri taklit ederek bir tür çeviri yoluna gittiği ifade edilir. Ancak ilk bilimsel çevirinin de yazının bulunuşuna kadar uzandığı bilinir. İlk yazıyı kullanan Sümerler’de resim yazılarında üç dille ele alınmış kelime listeleri görülür. M.Ö. 4500 Sümürler ile Mezapotamya’da görülen bu çeviriler sonrasında, Eski Mısır’da M.Ö. 3000 yıllarında yoğun bir çeviri faaliyeti olduğuna yönelik buluntular var. Yine eski çağlardan örnekleri sürdürürsek; Kapadokya’daki buluntularda M.Ö. 1800 yıllarında “targumannu” diye adlandırılan çevirmenlerin olduğu görülüyor. Ancak dünya tercüme yada çeviri sözcüğü ile ilk kullanan uygarlık olan Roma Uygarlığı ile tanışıyor.

Doğu ve Batı Roma İmparatorluğu’nda çevirmenliği meslek olarak yapan kişiler olduğu da ifade edilir. Çeviri yapanların Ortaçağ’a gelindiğinde ise birçok alfabenin bulunmasına ön ayak oldukları bilinmektedir. Alfabeyi bulan kişiler olan; Gothic alfabesini bulan Ulfilo (Bulgaristan, 4. yüzyıl), Ermeni, Arnavut ve Gürcü alfabesini bulan Mesrop Mashtots (Ermenistan, 5. yüzyıl), Glogolitic alfabesini bulan Cyril (Moreviya, 9. yüzyıl) ve Kanada’da yerliler için 19. yüzyılda heceli yazma sistemini bulan James Evans aynı zamanda bir anlamda çeviri işi ile uğraşmıştır. Tarihsel gelişimde çevirmenler yazının gelişimine ve insanlık tarihinin oluşumuna büyük katkılar vermiştir. Tarihsel gelişimde ortaya çıkan diller ile kelime çeviri ve çevirmenliği her daim bir gereksinim olarak ortaya çıkarmıştır.

Tarihsel süreçte; yapılan keşifler, icatlar ve ticaretteki gelişmeler, Ortaçağın son döneminde ortaya çıkan burjuva sınıfının güçlenmesi, hukuk, diplomasi, felsefe ve tüm bilim dallarındaki gelişmelerle farklı dil konuşan insanların birbiri ile iletişimini kolaylaştıran her zaman çevirmenler olmuştur. Bilişim çağını yaşadığımız günlerde internet üzerinden bile çeviri yapma imkanımız var. Ancak tarihsel süreç içinde çeviri bilimi de gelişim göstermiş ve farklı teknikler ile özellikle sözlü tercüme işinde çevirmenlerin zorunluluğunu göstermiştir. Her daim gerçek tercüme, bu tarz işlerde uzman çevirmenler yada tercüme büroları aracılığı yapıldığında çok daha etkili ve verimli olmaktadır.


Etiketler: kelime çeviri, gerçek tercüme, dünya tercüme

Benzer Gönderiler

Yukarı Çık