SANATSAL TERCÜME

SANATSAL TERCÜME

OCA 04, 2019Yönetici Tarafından yayınlandı.

Sanat dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen kavramların başında resim, edebiyat, müzik, dans gibi yetenekle ortaya çıkan ve icra eden kişiye özgü üzerinde izler taşıyan çalışmalar aklımıza gelmektedir. Sanatın doğuşu insanlığın tarihiyle bir olduğunu kabul ettiğimiz için ilk sanatçı şu kişidir ya da ilk sanat eseri budur diye bir iddiada bulunmak doğru olmaz. Neyin sanat olduğu bazen eleştiren kişilerin bakış açısına bazen verilen emeğe bazen de içinde bulunulan toplumun değer ölçütlerine göre belirlendiğini ve sürekli olarak değişim içinde olduğunu açıkça söyleyebiliriz.

Sanat kavramı tarih kitaplarının içinde tanımlanırken işitsel sanatlar, hareket sanatları ve görsel sanatlar olarak alt dallara ayrılmış durumdadır. İşitsel sanatlar, fonetiği içinde barındıran müziksel, şiirsel çalışmalardır. Hareket sanatları da dans, drama, tiyatro ve benzer şekilde sergilenen başka türdeki sanat içerikleridir. Ve görsel sanatları da kısaca açıklayacak olursak sanatın görme duyumuza hitap ettiği birçok alan görsel sanatları kapsamaktadır. Görsel sanatların öncüsü olan çizim başlangıçta mağara duvarlarında sonra çivilerde, papirüslerde, kumaşlarda, kağıtlarda derken fotoğrafa ve videoya dönüşmüştür. İlk adımı bir hareketin canlandırılmaya çalışmasıyla olmuştur. Geçmişten günümüze sanatın ilerleyişi ve değişiminden etkilendiğimiz için onu anlayabilmek ve anlamlandırabilmek içimizde bastıramadığımız bir dürtü olmuştur.

Sanatın yeryüzündeki her noktada ortaya çıkmış olması sanatın farklı dil ve kültürlerde de can bulduğunu bizlere göstermiştir. Kendi ülkemiz ve dilimiz dışındaki sanat eserlerini de her zaman anlayabilmemiz mümkün değildir bu yüzden kendi dilimizden ötesini bilmeye ihtiyacımız olmaktadır. Bir eserin manasını çözebilmek için sanatçının yaşam öyküsünü bilmemiz onu tanıyabilmemiz gerekmektedir. Yabancı bir sanatçının dilini anlayabilmemiz içinde bir tercüman bulmamız şart olmaktadır.

Günümüzde birçok yabancı sanatçının milleti ne olursa olsun hakkında tutulan kaynaklar İngilizce dilinde olmaktadır. Yabancı dil çevirme işinde uzman kişilerin anadilleri kadar İngilizce konuşabilmeleri gerekmektedir. Çünkü İngilizce tercüme yapılırken önem verilmeyen hatalar kalıcı olmakta ilişkilendirilen sanat eserinin kaderine de yön vermektedir. Sanatsal tercümeyi doğru kılabilmek için sanatçıyı, eseri, dönemi ve kendi içinde sanat tarihini iyi öğrenmek gerekir. Görsel sanatları genellikle dil kullanmadan ifade edebilen sanatçılar sinemayı ve tiyatroyu dil kullanmadan icra ettikleri çok nadir görülen bir durumdur. Bir filmin ismi ya da bir metin içindeki repliğin değiştirilerek yazılması hem duygusunu hem de anlamını bütünüyle değiştirebilmektedir. Bu sebeple tercümanın dikkatli ve özenli davranması gerekecektir.


Etiketler: tercüman , İngilizce tercüme,Yabancı dil çevirme

Benzer Gönderiler

Yukarı Çık