Kiril Alfabesinin Kullanıldığı Dillerde Çeviri Yapılırken İsim Kontrolü Yapılmasının Önemi

Kiril Alfabesinin Kullanıldığı Dillerde Çeviri Yapılırken İsim Kontrolü Yapılmasının Önemi

NİS 06, 2019Yönetici Tarafından yayınlandı.

Kiril alfabesi, genel olarak Slav halklarının yaşamakta olduğu ülkelerde kullanılıyor. Bugün bizlerin Makedonca, Bulgarca, Boşnakça, Ukraynaca, Rusça, Sırpça olarak bildiği Slav dillerinin yazımı esnasında bu alfabe tercih ediliyor. Özellikle Çarlık Rusya döneminde de sonrasındaki kominist rejim döneminde de Türk halklarının Kiril alfabesini kullandığını görebiliyoruz. Geniş bir coğrafyada bu alfabenin farklı ülkelerde konuşulan dil tarafından tercih edildiğini düşünürsek, Kiril alfabesi için yapılacak çevirilere gereken özenin gösterilmesi esnasında bir takım sıkıntılar yaşanabilir. Tercümanların; Bulgarca çeviri yaparken de Sırpça çeviri yaparken de aynı alfabenin kullanıldığını, buna rağmen  anlamsal değişiklikler olabileceğini ve özellikle isim kontrollerinin ayrıca yapılması gerekliliğini unutmamalarında yarar vardır.

Rusya, Beyaz Rusya, Makedonya, Ukrayna, Bulgaristan, Kazagistan, Moğalistan, Kırgızistan, Tacikistan, Sırbistan gibi ülkelerde kullanılmakta olan Kiril alfabesi dünyada en çok kullanılan alfabelerden biridir. Ülkelerin ihtiyaçlarına cevap veren Kiril alfabesinin, farklı şekillerde ve kullanıldığı dillerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekle getirildiğini de görebiliyoruz.  Örnek vermek gerekirse Rusya’da kullanılan Rus Kiril alfabesinde 33 harf bulunurken, Makedonya’da kullanılan Kiril alfabesinde 31 harf kullanılmaktadır. Zor olduğu ifade edilen Kiril alfabesinin, kullanan kişi sayısında giderek düşüş yaşandığını araştırmalar göstermektedir. Bazı ülkelerin bu alfabe yerine Latin alfabesine geçtiği görülebiliyor. Bu geçiş yaşayanlarında da özellikle Slav halkları içinde olmayan ya da Müslüman halklardan oluşan vatandaşlara sahip olan ülkeler olduğu söylenebilir. Ancak Rusça yeminli tercüman olarak çeviri yapanlar alfabesine hakimiyeti olmaları sebebiyle her zaman avantaj elde ediyorlar.

Tarih boyunca Kiril alfabesini kullanmış olan ve günümüzde bağımsızlıklarını kazanarak Latin alfabesine geçiş yapan ülkeler arasında Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin yanı sıra Makedonya gibi Balkan ülkeleri de yer alıyor. Özellikle Bulgarca Türkçe tercüme işlerinde önem kazanan Kiril alfabesine hakim tercümanların, komşularımızla olan ilişkiler sırasında oldukça gerekli olduğunu söyleyebiliriz. Rusya ile artış gösteren ticari ilişkilerimiz esnasında da Kiril alfabesi her dönem önemini korumayı sürdürüyor. Tercümanların özellikle Kiril alfabesi dil yapısı nedeniyle çeviri çalışmaları sırasında isim kontrolü yapmasında, çevirilerin daha kabul görür duruma gelmesi açısından önem arz ediyor. 


Etiketler: Rusça yeminli tercüman,  Bulgarca Türkçe tercüme,Bulgarca çeviri

Benzer Gönderiler

Yukarı Çık