İZMİR’DE ÇEVİRİ HİZMETLERİ

İZMİR’DE ÇEVİRİ HİZMETLERİ

OCA 02, 2019Yönetici Tarafından yayınlandı.

İzmir, gelişmişlik bakımından Türkiye’nin üçüncü büyük şehri konumundadır. Gerek ticari yaşantısı gerekse tarihi ve turistik değerleri ile İzmir Türkiye’nin cazibe merkezi konumunda bulunan şehirlerinden biridir. Binlerce yıllık geçmişi boyunca Anadolu’yu ve özellikle İzmir çevresini yurt edinmiş olan hemen her medeniyete başkentlik etmiş olan bölge çok kültürlü yapısı ile Türkiye’nin en çok dikkat çeken merkezlerinden biridir. Ege bölgesinin en büyük şehri olan İzmir hem civar il ve ilçelerden hem de Türkiye’nin dört bir yanından iç göç almakla birlikte son yıllarda uluslararası düzeyde de insanların akın ettiği bir merkez özelliğindedir. Sahip olduğu birbirinden farklı sektörlere hizmet eden sanayi ve ticaret kuruluşları ile iş hayatının merkezi olma özelliği bulunan İzmir aynı zamanda kültürel bağlamda da pek çok farklı temelden gelen insan ve insan topluluklarına ev sahipliği yapmaktadır.

Bu denli çok kültürlü bir bölge olan İzmir’de farklı kültürlerin bir aradalığından doğan çok dilli ortamdan söz etmek mümkündür. Bu çok dillilik çerçevesinde hem Türkiye ile ticari ilişkiler kuran yabancı yatırımcıların varlığı hem de ülkemizde göçmen ya da sığınmacı statüsünde bulunan topluluklar için kültürler arasında kurulacak olan bir köprüye gereksinim vardır. Bu köprü görevini çeviri kavramı görmektedir. İzmir ve çevresinde yerleşik olan yabancı yatırımcılar özelinde düşünüldüğünde ortak dil niteliğindeki çeviri hayati bir önem taşımaktadır. Ticari ilişkilerin daha hızlı ve kusursuza daha yakın bir şekilde ilerleyebilmesi için doğru ve usulüne uygun şekilde yapılmış olan çevirinin önemi büyüktür. Ticari ilişkiler düzleminde yapılabilecek olan hatalı çeviriler işlerin aksamasına ve krizlerin yaşanmasına sebebiyet verebilmektedir. Bu sebepten ötürü ticari odakların uzman çeviri ofisleri ile çalışması gerekliliği doğmaktadır.

İzmir, aynı zamanda pek çok sığınmacı, mülteci ve yabancı uyruklu göçmene de ev sahipliği yapmaktadır. Bu anlamda düşünüldüğünde söz konusu yabancı uyruklu vatandaşların devlet ile olan ilişkileri bağlamında çeviri hayati bir önem taşımaktadır. Göçmenlerin, sığınmacıların ya da mültecilerin sosyal güvenlik, vatandaşlık hakları, sağlık hakları ve bu düzlemdeki her türlü ilişkileri sağlıklı ve güvenilir bir çeviri bağlamına ihtiyaç duymaktadır. Bu açıdan bakıldığında da İzmir’de çeviri hizmetlerinin yaygın olduğu ve olması gerektiği gerçeği ile karşılaşılmaktadır.


Etiketler: İzmir Çeviri, İzmir Çeviri Hizmetleri, Çeviri hizmetleri

Benzer Gönderiler

Yukarı Çık