DİNİ ÇEVİRİLER

DİNİ ÇEVİRİLER

OCA 15, 2019Yönetici Tarafından yayınlandı.

İnsanların yaşama tutunmak için genellikle kutsal kabul ettiği ahlaki değerler, davranışlar içeren inançlara din denilmektedir. Dinin yaşanması ve yayılması için nasıl uygulanması gerektiğini, ibadet ve niyet sistemini o dinin metinleri, söylemleri bizlere açıklamaktadır. Dini çeviriler de dinin herkese aktarılması adına çok titizlikle yapılan işlemlerdir.

 Semavi dinler hakkında günümüze ulaşmış yazıtlar, orijinal ya da orijinaline en yakın olarak kabul edilen kutsal kitaplar, farklı coğrafyalara öğretilmesi için yazılı tercüme ile başka dillere çevrilmiştir. Elbette semavi dinler dışında yaşanmış ve hala varlığını sürdüren başka dinler de vardır. Her inancın kendisini anlatan yazılı bir belgesini bulmak mümkün olmayabilir ancak adet ve geleneklerle günümüze getirilen, anlatılan bilgilerle 4 binden fazla değişik dinin yaşandığı söylenmektedir ki bugünler de mezheplerin bile bağlı oldukları dinden ayrılarak yeni inanç biçimleri geliştirdikleri, yeni dinler oluşturdukları gözlemleniyor. Yani 4 binden fazla demek bile toplumların din olarak kabul ettikleri inançların sayısını ifade etmeye yetmeyebilir.

 Toplumların her birinde farklı bir dinin ya da birçok milleti birleştiren ortak dinlerin var olması inananların kültürel farklılıklarını meydana getirmektedir. Milletlerin siyasi seçimleri de daima dinin yön verdiği unsurlardan biri olmuştur. Günümüzde en egemen dinlerden birisi Hıristiyanlıktır. Hıristiyanların kutsal kitabı İncil ise çok çeşitli versiyonlara sahiptir. En eski İncillerden biri olarak kabul edilen Markos İncili Yunancadır, Lukas ve Yuhanna İncilleri de Yunanca olarak yazılmıştır. Matta İncilinin ise İbranice ve Aramice yazıldığı söylenmektedir ancak günümüzde kilise Yunanca versiyonunu elinde tutmaktadır. Hıristiyan kitapları tabii ki bu yazıtlarla sınırlı değildir, ülkemiz sınırları içinde de son yıllarda Barnabas isminde bir İncil daha keşfedilmişti. Ancak bu kitap bazı Hıristiyanlar tarafından sahte ilan edilmiştir.

  Hıristiyanlığı araştırma niyetine giren kişilerin kitapları anlamak ve yazılı kaynaklardan ritüelleri öğrenmek için İbranice, Aramice, Yunanca, İtalyanca dillerini bilen kişilerden yardım alması gereklidir. İncilleri, Türkçeye çevrilmiş olarak okuduğunda içine yorum karışmış olarak bulabilir o yüzden orijinal dillerinden onları incelemesi daha doğru cevaplara ulaşmasını sağlayacaktır. Bütün bu dilleri de bir anda  öğrenebilmesi mümkün olmadığı için antik dile hakim çevirmenlerle ve bir Yunanca tercüman ile çalışması önerilir.


Etiketler: Yunanca, Yunanca tercüman, Dini çeviriler

Benzer Gönderiler

Yukarı Çık