Başarılı Çeviri Nedir ve Nasıl Yapılır

Başarılı Çeviri Nedir ve Nasıl Yapılır

MAR 02, 2020Yönetici Tarafından yayınlandı.

Yeminli tercümanlar, noter noter huzurunda mesleksel bir yemin ederler. Bu yemin, mesleklerinde dürüst olacaklarına konusunda ifadeleri içerir. Yeminde emin çeviriler yapmak, bunun için ahlaki kaidelere bağlı kalmak asaldır. Bu kimseler, mesleklerini kötüye kullanmayacaklarına ve görevlerini onurlu bir şekilde icra edeceklerine konusunda yemin ederler. Ancak bu yemini eden ve noter tarafından kendilerine yetki verilen tercümanlar, onaylı tercüme yapabilirler.

Onaylı Tercüme Nedir?

Onaylı tercüme demek, tercümenin noter tarafından onaylanmış olması mananına gelmektedir. Noter tarafından verilen bu onay, tercümenin emin olduğunun bir ispatıdır. Mevzubahis onay, çoğunlukla beynelmilel iletişimi gerektiren konularda istenmektedir. Konsolosluklar, ticari firmalar çevrilen metinleri onaylı çeviri bürosu olarak isteyebilir. Yabancı ülkelerle yapılan alım ve satım işlemlerinde, bir takım sıhhat konularını ilgilendiren vesikalarda de bu onaya ihtiyaç duyulur.

Tercümelerin onaylanması, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından noterlere sunulmuş olan bir yetkidir. Ve ancak yeminli tercümanlar tarafından gerçekleştirilebilir.

Yeminli Tercüman Kimdir?

Yeminli tercümanlar, noter tarafından kendilerine yetki verilen kimselerdir. Bu kimselerin tercüme yaptıkları dile olan hakimiyetleri ispat etmiştir. Yeminli tercümanlar ekseriyetle yabancı dillerde eğitim almış kimselerdir. Yabancı dil alanında üniversite lisans derecesine sahiplerdir.

Çeşitli diller arasında yapılan tercümeler, bir hayli konuyu kapsar. Yapılan bu tercümelerin bazen resmi makamlara sunulması gerekebilir. Bu vaziyette metnin onaylı çeviri bürosu şeklinde sunulması koşuldur. Resmi müesseseler ancak bu şart ile sunulan vesikaları kabul ederler. Bu konu ile ilgili bir takım bilgilere sahip olmak, konuya daha şuurlu yaklaşmaya yardım edecektir.

Onaylı Tercüme Hangi Vesikalarda Gereklidir?

Onaylı tercüme, devlet makamlarına sunulan vesikalarda ihtiyaç duyulan olabilir. Yabancı ülkelerin konsolosluklarına sunulacak belgeler, bunların başında gelmektedir. Sözgelişi pasaport, nüfus cüzdanı, diploma gibi vesikaların onaylı tercümesine gerek duyulmaktadır. Bu vesikaların dışında evlilik cüzdanı, rastgele bir konuya ait mahkeme kararları onaylı tercümeyi gerektirir.

Noter onaylı tercümeler, ticari sözleşmeler, alım satım vesikaları gibi konuları da kapsar. Bilhassa dışalım ve ihracat işiyle uğraşan firmaların onaylı tercümeye sıklıkla ihtiyacı olmaktadır. Yabancı ülkelerde görülecek olan rehabilitasyonlarda ihtiyaç duyulan sıhhat raporları da onaylı tercümeyle diğer dile aktarılabilir.

Onaylı Tercüme Nasıl Yapılır?

Onaylı tercümelerin onayı, noter tarafından verilir. Ve bu noter, tercümeyi yapan tercümanın yemin tutanağını incelediği noter olabilir. Tercüme önce yeminli tercüman tarafından yapılır. Hemen peşinden da sunulan vesika noter tarafından imza atmak suretiyle onaylanır.

Onaylanan çeviri belgesine ek olarak, asıl belgenin de çeviriye ilave etmesi istenmektedir. Asıl belge veya bunun fotokopisi de çeviriye ilave ederek, işlem bitirmiş olur.

 Onaylı Çeviri Fiyatları Değişik Mıdır?

Yapılan bir onaylı tercüme bürosu diğer çevirilere göre daha değişik fiyatları kapsamaktadır. Bunun sebebi, noter onayının da fiyata tabi tutulmasıdır. Noter onay fiyatı, çeviri fiyatından ayrı olarak tedarik edilir. Noter onay fiyatları, tercüme yapılan metinlere göre farklılık göstermektedir. Metin sayfa sayısı, bu konuda tesirlidir.


Etiketler: tercüme, tercüme bürosu, çeviri, noter onaylı tercüme

Benzer Gönderiler

Yukarı Çık